• Language


 • Centered at the fair you find our seminar stage. Here we will discuss important topics from the industry; topics such as the Swedish forestry politics, the importance of forestry in the conversion work and the importance of including more people. Below is the schedule for the fair. The schedule can be updated.

  Thursday 1/6

  10.00 – 10.25Det political situatin 2023The Swedish forestry politics, the future for emergency support and the green conversion
  11.00 – 11.25Så blir du fena på förhandlingBefore, during and after negotiation. And the most important things before contract negotiations
  11.45 – 12.10Föreläsning: Addera fleraHur kan vi öka attraktiviteten för en hel branch? Positiva exempel från Transportföretagens jämställdhetsarbete Framfart.
  Inspirationsföreläsning med Johanna Linder (branschutvecklare – kompetensförsörjning hos Transportföretagen) och Jenny Claesson (jämställdhetsexpert på Add Gender) De samlar om hur praktiskt jämställdhetsarbete kan bidra till att addera flera till ett yrke, en arbetsplats eller bransch.

  Fokus: jämställda rekryteringsannonser, trivsel, jämställt ledarskap, okad synlighet
  13.30 – 13.55Panelsamtal: Inkludera meraNär jämställd rekrytering skapar de resultat vi vill ha och vardagen tar vid. Vi lyfter tips och erfarenheter från flera perspektiv.
  Panelsamtal med Jenny Claesson (jämställdhetsexpert på Add Gender) som samtalsledare. Paneldeltagarna lyfter konkreta tips och erfarenheter om hur vi tar samtalen, skapar en inkluderande arbetsmiljö – inom alltifrån ergonomi till jargong och tonalitet.

  Fokus: ergonomi, arbetsmiljö, säkerhet, jargong, tonalitet och inkludering
  14.30 – 14.55Föreläsning: Göra JobbetOm inkludering i praktiken för dig som leder dig själv eller andra.
  Inspirationsföreläsning om chefers vanligaste misstag och konsten att få alla med. Föreläsaren Gunnar Söderberg spanar på hur inkluderande ledarskap historiskt sätt har varit framgångsrikt, men också varför vi ofta luras att göra tvärt om

  Kan du inte vara på plats? Hållbarhetsexperten Nathalie Töpperwien Blom ritar föreläsningen och resultatet visas upp i Add genders monter S:04c.
  Fokus: arbetsglädje, motivation, jämställdhet, chef och ledare

  Fredag 2/6

  10.00 – 10.25Konkurrens på lika villkor?Om entreprenörslivet i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Paneldiskussion om likheter och skillnader länderna i mellan
  11.00 – 11.25Morgondagens maskinerSkogens roll i omställningsarbetet, utmaningar och möjligheter? Vilka bränslen kör vi skogmaskinerna på i framtiden?
  11.45 – 12.10Föreläsning: Addera fleraInga tomma stolar! När folk lämnar branschen ser vi att det är relativt fler kvinnor än män. Varför är det så?
  Ett panelsamtal om det moderna skogsbrukets stora affärfrågor: lönsamheten, trivsel, livspusslet, familjen, lokalsamhället, naturen och hälsan.

  Fokus: trivsel, affärsfråga, lönsamhet, attraktionskraft, personal, föräldraledighet, skogen
  Med Anna Utter, Fredde Gunnarsson, Freddes Skogstjänst AB och Bodel Norrby, Skogforsk
  13.00 – 13.25SISStandarder i förändring och förordningDaniel Hedlund
  13.30 – 13.55Inspirational Talk: Including Everyone (ENG)Our “rational” brains make countless mistakes, find out more on how to identify and act on your unconscious bias.

  You can’t be there? The sustainability expert Nathalie Töpperwien Blom will painting the lecture and the result will be displayed in Add Genders stand S:04c.
  Focus: Awareness, leadership, collaboration, gender equality
  Inspirational lecture with Jenny Claesson
  14.30 – 14.55Föreläsning: Göra jobbetMindre snack och mer verkstad – vägen framåt går genom ett branschgemensamt arbete.
  Den unika satsningen på Skogssektorns jämställdhetsråd börjar nu ta tydlig form. Välkommen till ett panelsamtal mellan både myndigheter och entreprenörer om jämställdhet i det professionella skogsbruket, nu och framöver och i stort och i smått.

  Fokus: branschsegment, lärdomar, samarbete, jämställdhet
  Skogsentreprenörernas Kolbjörn Kindströmer, någon från skogsbolagen och Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist

  Lördag 3/6

  10.00 – 10.25Viktigast inför ett maskinköp!Entreprenörer och maskintillverkare diskuterar resultatet av skogsentreprenörernas senaste medlemsundersökning
  11.00 – 11.25Råd inför en klok maskininvesteringRäkna, räkna, räkna. Full koll inför en maskininvestering med skogsentreprenörenas expert.
  11.45 – 12.10Föreläsning: Addera fleraKompetensen är allt vid rekrytering! Och hur får vi fler till maskinen och sogen som arbetsplats?
  Då entreprenören rekryterar handlar allt om kompetens. Hör om kompetensbehov och Svensk Skogsvalidering, vägen till att mäta kunskap och konsten att ställa rätt krav.
  Fokus: intresse, yrke, validering, kompetens
  13.00 – 13.25Föreläsning:
  Göra jobbet
  Framtidsspaning: Vikten av jämställt entreprenörskap och familjeliv
  Det finns många oskrivna regler runt föräldraskap, säkerhetsarbete, skogsägande och ergonomi som påverkar ett jämställt professionellt skogsbruk. Välkommen till ett panelsamtal som lyfter blicken och framtidsspanar på en skogssektor präglad av ett jämställt entreprenörskap, jobb och familjeliv.
  Fokus: maskiner, stereotyper, föräldraskap, ergonomi, säkerhet, skogsägande, arbetsmiljö
  Deltagare: Komatsu, Carl Henrik Ponsse, Pernilla Alexandersson, Entreprenör, skogsbrudarna

  Swedish Forestry Expo is presented by: