• Language

  • En maskinmässa med skogsbruk i centrum är något jag vet har varit efterfrågat av många. Ett besök i Stockholm och på Swedish Forestry Expo kommer absolut att bli en av höjdpunkterna under 2023.

    Kajsa Eklind, skogsmaskinist Sveaskog

    Swedish Forestry Expo presenteras av: