• Language

 • Hej besökare!

  Här hittar du allt du behöver veta inför mässbesöket. Vi har sammanställt all praktisk info för att du som besökare ska kunna planera ditt mässbesök på bästa sätt.

  Produkter som visas på mässan

  Vi vill att du som besökare ska kunna planera ditt mässbesök på bästa möjliga sätt och veta att alla utställare har produkter som är relevanta för det storskaliga skogsbruket.
  Därför visas bara produkter som ingår i nedanstående lista.

  • 1. Skogsmaskiner för professionellt skogsbruk

   1.1 Skogsmaskiner
   1.1.1 Skördare (en/tvågrepps/kombi)
   1.1.2 Skotare
   1.1.3 Lunnare
   1.1.4 Fällare
   1.1.5 Drivare

   1.2 Tillbehör för skogsmaskiner för professionellt skogbruk
   1.2.1 Skördaraggregat
   1.2.2 Skördarkranar
   1.2.3 Gripar till skogsmaskiner
   1.2.4 Rotatorer
   1.2.5 Energiklippar
   1.2.6 Markberedare
   1.2.7 Skogsmaskinmonterade flishuggar (statiska)
   1.2.8 Bioenergiaggregat
   1.2.9 Stubbrytning
   1.2.10 Planteringsaggregat (endast sådana som kan monteras på skogsmaskiner)

   1.3 Maskinkomponenter och förbrukningsvaror till skogsmaskiner för professionellt skogsbruk
   1.3.1 Motorer och transmissioner
   1.3.2 Hydraulikkomponenter
   1.3.3 Däck och fälgar
   1.3.4 Belysning
   1.3.5 Band- och slirskydd
   1.3.6 Stolar
   1.3.7 Sågkedjor, svärd
   1.3.8 Sågenheter för skördaraggregat
   1.3.9 Gripsågar
   1.3.10 Matarvalsar
   1.3.11 Stubbehandlingssystem
   1.3.12 Vinschar
   1.3.13 Värmare
   1.3.14 Kylare

  • 1.3.15 Markeringssystem och märkning
   1.3.16 Givare
   1.3.17 Bränsletankar
   1.3.18 Brandsläckningssystem
   1.3.19 Centralsmörjning
   1.3.20 Oljor och smörjmedel
   1.3.21 Bränsle
   1.3.22 Kemikalier
   1.3.23 Rengöring
   1.3.24 Reservdelar

   1.4 Elektronik
   1.4.1 Skogsmaskinsimulatorer
   1.4.2 Styrsystem till skogsmaskiner
   1.4.3 Lastningsvågar för skogsmaskiner
   1.4.4 Fordonskameror
   1.4.5 Mätutrustning
   1.4.6 Kommunikation, dataöverföring
   1.4.7 GPS
   1.4.8 GIS
   1.4.9 Rapportering

   2. Arbetsmiljö och säkerhet

   2.1 Arbetsvagnar skog

   2.2 Arbetskläder skog

   2.3 Personlig skyddsutrustning

   2.4 Terrängbro

   2.5 Skyddsutrustning för skog
   2.5.1 Skogsbrandsskydd
   2.5.2 Trädskydd
   2.5.3 Saneringsutrustning

   2.6 Säkerhet
   2.6.1 Stöldskydd
   2.6.2 Larm
   2.6.3 Övervakning

  • 3. Ekonomi, forskning, utbildning och övriga tjänster inom skogsbruk

   3.1 Ekonomi
   3.1.1 Finansieringsinstitut
   3.1.2 Försäkringsbolag
   3.1.3 Banker

   3.2 Utbildning och forskning
   3.2.1 Skogsbruksskolor
   3.2.2 Skogsmaskinrelaterad utbildningsverksamhet
   3.2.3 Forskningsinstitut

   3.3 Myndigheter och organisationer
   3.3.1 Myndigheter
   3.3.2 Branschorganisationer inom skogsbruk

   3.4 Övrigt
   3.4.1 Skogsbolag

   4. Media

   4.1 Branschtidningar inom skogsbruk

   4.2 Förlag inom skogsbruk

   5. Övrigt

   5.1 Mässans fokus är skogsmaskiner vars syfte är storskaligt skogsbruk. Företag/skogsägare med minst 5000 hektar skogsmark klassificeras som storskaligt skogsbruk enligt SCB:s definition. Endast produkter som är lämpliga för nämnda inriktning får förevisas på mässan.

  Swedish Forestry Expo presenteras av: